Tất cả
Đấu Sĩ Alpha
100,000đ
MP40 Truy Sát
350,000đ
Sát Thủ Ramen
100,000đ
M1014 Tiếng Hú Địa Ngục , AK Hõa Kỳ...
2,200,000đ
Độc Tài Không Gian
100,000đ
Pháp Sư Cáo, AN94 Thảm Họa
170,000đ
Ak Lửa Đỏ, AN94 Thảm Họa
150,000đ
MP40 Sấm Sét
400,000đ
Pháp Sư Cáo , Tư Tế Cáo ,
400,000đ
AK47 Rồng Lữa , MP40 Cơ Khí
1,000,000đ
Cẩm Vệ Quân
200,000đ
AN94 Thảm Họa ,
100,000đ
Xác Sống Xanh
120,000đ
Sát Thủ Ramen
100,000đ
Sát Thủ SuShi
100,000đ
M60 Vàng Ròng
200,000đ
x2 Hộp Ma Thuật , M1014 Giang Sinh
1,000,000đ
Đạo Sĩ Vàng
200,000đ
ẩn Khách
70,000đ
Kẻ Thanh Trừng
70,000đ